top of page

ครัวมาลี จ.ตาก


ที่อยู่: อยู่ฝั่งตรงข้าม ทางทิศใต้ของ เรือนจำกลาง ในหมู่บ้านขุมทอง ตำบล วังหิน อำเภอเมืองตาก

ตาก 63000

เวลาทำการ: 11:00 - 22:00 น.

โทรศัพท์: 055 891 133 , 089 702 6319 , 093 148 3158

12 views0 comments
bottom of page