top of page

ชิวกิมเลิศรส 055-514514324, ซอยตากสิน, เชียงเงิน, อำเภอเมืองตาก, จ.ตาก, 63000, ประเทศไทย ตาก (เข้าจากถนนเทศบาล 1 แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสามแยก ถ.ตากสิน เลยวัดพร้าวไปนิดเดียว)

https://goo.gl/maps/FqxhueTi7kHp8eh78

3 views0 comments

Comments


bottom of page