top of page

ร้านทะเลดอย


247 ถนน ตากสิน ตำบล หนองหลวง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000 เวลาทำการ: เปิด 11.00 ⋅ ปิด 20:00 โทรศัพท์: 099 615 9894

การจอง: facebook.com

1 view0 comments
bottom of page