top of page

ร้านข้าวต้มบาทเดียว เมืองตาก


ที่อยู่ : 187 ม.5 ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามทางเข้าประปา ตำบล น้ำรึม อำเภอเมืองตาก 63000

เวลาทำการ : 17:00 - 03:00 น.

13 views0 comments

Comments


bottom of page