top of page

SOHO Green HOTEL Project

นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โซโห บูทีค โฮเทล ตระหนักถึงถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและได้มีการพัฒนานโยบายที่จะปกป้องอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SoHo_๑๘๐๕๒๒_0062.jpg
1.png

โอกาสของแขกผู้เข้าพักที่จะมีส่วนร่วม

 • เราอยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า โดยท่านสามารถวางแผ่นอะคลิลิครูปใบไม้ในห้องพักที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อแสดงความประสงค์ไม่เปลี่ยนผ้าผืนใหม่กรณีพักมากกว่าหนึ่งคืน

 • แขกผู้เข้าพักสามารถที่จะใช้บริการจักรยานที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้ได้ฟรี

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 • ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด

 • การควบคุมชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงาน

 • ทำความสะอาดตะแกรงหน้ากากแอร์ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

 • โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • ตู้เย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะ

 • การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า

 • การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่าง

 • การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกเดือน

 • ไฟและตู้เย็นในห้องพักที่ไม่มีผู้เข้าพักทุกห้องจะถูกปิด

 • ติดตั้งฉนวนใต้หลังคาอาคารเพื่อลดความร้อน

 • มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน

ด้านอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก (ทางเดิน, ล็อบบี้, ห้องอาหาร) เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่หลายจุด

 • การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักรีดและรณรงค์ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การจัดบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

 • ห้องพักโรงแรมทั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่

 • โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

 • น้ำจะถูกปิดเมื่อไม่มีการใช้

 • การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ

 • การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่อื่นๆ

 • การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ

 • การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำทั้งในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของโรงแรม

 • รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างภาชนะอาหาร

 • การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน 

 • การเลือกปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้ำในระดับปานกลาง

 • รดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

 • ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น (ECOLAB)

 • การซักมือสำหรับการซักผ้าเร่งด่วน

 • การใช้น้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาดพื้น และปุ๋ยที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้

 • การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี

 • ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

 • จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)

 • โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการของเสีย

 • น้ำเสีย (น้ำจากการอาบน้ำ, น้ำที่ใช้ในการทำความสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ,  และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม

 • การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ)

 • การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล

 • การบริจาคอาหารเหลือ

 • ใบไม้แห้งถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย

ด้านสำนักงาน

 • พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล

 • พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ

 • พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการใช้กระดาษ

 • สนับสนุนโรงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน

 • พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร

 • รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ

 • รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน

 • รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน

bottom of page