top of page

ร้านชาบูอินดี้ ตาก


ที่อยู่ : เลขที่ 2/56 ถนนมหาดไทยบำรุง หนองหลวง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000 เวลาทำการ : 11:00 - 22:00 น.

โทรศัพท์ : 055 032 161

50 views0 comments
bottom of page